Monthly Archives: Ekim 2016

KOBİ’ler için KOSGEB, KOBİGEL Destek Kredisi ve Şartları

KOSGEB, KOBİ geliştirme programlarından birisi olan KOBİGEL Destekleri doğrudan KOBİ’lerin daha verimli bir şekilde hizmet ve ürün sağlamasına yönelik uygulanan bir programdır. Bu program ile işletmelerin genel anlamda tek bir birimi ya da tüm birimlerinin etkin bir şekilde çalıştırılması, söz konusu işletme orta ve üst düzey yöneticilerinin ileriye yönelik olarak daha güçlü adımlar atması, daha… Read More »

KOSGEB Faizsiz Kredi Desteği Nedir, Nasıl Alınır?

KOSGEB, orta ve küçük ölçekli işletmelerin kalkınmaları ve daha verimli bir hizmet sunması ya da ürün sağlamasına yönelik, KOBİ’ler için “Kredi Faiz Desteği” programını hayata geçirmiştir. Bu programın temel amacı KOBİ’lerin krediye ihtiyaçları için finansal desteğin sağlanmasına yöneliktir. Bu program ile ilgili olarak yanlış anlaşılmanın altını çizmek gerekirse; bu program KOBİ’lere “kredi” desteği vermemektedir, bunun… Read More »

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı Nedir?

Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulumu, geliştirilmesi ve kar oranının arttırılması aşamalarında pek çok destek paketi sunan bir devlet kurumu olan KOSGEB aynı zamanda girişimciler için de özel bir destek programı sunmaktadır. Bu bağlamda KOSGEB Girişimcilik Destek Programı farklı sektörlerdeki girişimci ve girişimci adaylarına hibe, kredi ve işletmenin modeline göre daha farklı bir destek… Read More »